Tổng Hợp Các Loại Cây Đuôi Công Tên Khoa Học Cách Trồng Chăm Sóc | Thế Giới Cây Cảnh

Tác giả:

Chuyên mục:

Tổng Hợp Các Loại Cây Đuôi Công Tên Khoa Học Cách Trồng Chăm Sóc | Thế Giới Cây Cảnh

Kinh nghiệm trồng câyTổng Hợp Các Loại Cây Đuôi Công Tên Khoa Học Cách Trồng...

Cây đuôi công lông hay cây đuôi công sóng biển có tên khoa học là Calathea rufibarba. Những loại cây có một bộ lá tuyệt vời. Lá của cây có hình mũi mác với thân màu đỏ tía. Cây thích hợp trồng trong điều kiện thiếu sáng. Calathea rufibarba có 2 màu lá chính là lá màu xanh và lá màu tím ở mặt dưới.

calathea rufibarba

Bài viết mới nhất

Xem Thêm

Chủ Đề Liên Quan